„Pouze precizní práce může být
zárukou skvělého výsledku.“

Vandenbosova metoda

Vandenbosova metoda

Vandenbosova metoda nabízí pacientům unikátní řešení jejich nesnází a to „jednou pro vždy“. Jediný drobný chirurgický zákrok vyřeší vaše trápení. Metoda zaměřená na pravou příčinu, kterou je přerůstání nehtového valu, je ideálním řešením pro Vás.

Tento drobný ambulantní chirurgický zákrok, se provádí v lokálním znecitlivění a je tedy zcela bezbolestný. V České republice tuto metodu unikátně aplikuje MUDr. Vlasák, který provádí odstranění nehtových valů a nehet zůstává zcela nedotčený.

Lidé trpící takzvaným zarůstáním nehtů, nemají příčinu v nehtu samotném, ale problémem je kůže okolo nehtu. Běžně používané metody zaměřující se na nehet či nehtové lůžko mohou vést k poškození nehtu samotného, jeho deformaci, poruše růstu a výslednému špatnému kosmetickému efektu.

V mnoha případech se problém stává opakovaným.

MUDr. Jakub Vlasák

Chirurg a propagátor Vandenbosovy metody, s mnohaletou praxí ve všeobecné chirurgii. Působící v současné době na chirurgickém oddělení ve fakultní nemocnici v Praze. Ve svém oboru je nejvíce fascinován problematikou lymfedému a jeho chirurgickou léčbou.

Vzdělání, praxe a certifikované kurzy
  • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • 2012 – 2015 Chirurgické oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
  • Certifikovaný lymfologický kurz – komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže – absolvent kurzu v roce 2014
  • Chirurgická sutura a základy vědecké práce v chirurgii – absolvent kurzu v roce 2015
  • Onkochirurgie prsu – absolvent kurzu v roce 2017
  • The Louisville microsurgery teaching course – absolvent kurzu 2017
Mudr. Jakub Vlasák
Fotogalerie před a po
Časté otázky

Obecně se tyto dva pojmy i mezi odborníky užívají nesprávně. Dochází k záměně zarůstajícího nehtu a přerůstajícího nehtového valu. Většina pacientů netrpí zarůstáním nehtů, nýbrž přerůstáním nehtového valu.

Přerůstajícím nehtovým valem je myšleno abnormální množství kůže neboli tkáně okolo nehtu. V tomto případě nehet není příčinou vašich obtíží, což potvrzují již provedené studie.

Zarůstající nehty jsou nehty, které jsou viditelně zakřiveny na stranách a vtlačují se viditelně do tkáně palce.

Přerůstající nehtový val palce je způsoben zatěžováním (veškeré aktivity při kterých dochází ke stlačování palce včetně chůze apod.) u pacientů, kteří mají příliš mnoho tkáně (příliš objemné nehtové valy) okolo nehtu. Zatěžování způsobí abnormální vyklenutí této tkáně po stranách nehtu. Tlak na kůži okolo nehtu zapříčiní zanoření nehtu do přebytečné kůže a tato tkáň se poškodí. To způsobí otok, zarudnutí, následnou infekci a bolest.

V zásadě můžeme tomuto problému předcházet správným stříháním nehtu a to do roviny. V žádném případě se nedoporučuje upravovat nehty po stranách do kulata, zejména pacientům se sklonem k nežádoucímu přerůstání nehtového valu. Neznamená to ale, že pouhá úprava zabrání rozvoji přerůstání.

V minulosti, ale bohužel i dnes, je většina postupů zaměřena nesprávně na nehet. Nejběžnější chirurgické ošetření v České republice je tzv. parciální ablace nebo ablace nehtu tzn. odstranění části nebo celého nehtu, který nesprávně řečeno „zarůstá“. Nicméně, pokud je nehet normální a není tak příčinou obtíží, běžné zákroky často problém neodstraní, potíže se vracejí a může dokonce dojít k poškození nehtu jeho deformaci či poruše jeho růstu.

Naším řešením je tzv. operace dle Vandenbose, která je zaměřena pouze na měkkou tkán a nehet nechává nedotčený.

Dle mých mnohaletých zkušeností s Vandenbosovou metodou, ji shledávám jako nejvhodnější. Při jejím správném provedení je úspěšnost 100%. Nedochází tak k recidivám a pacienti jsou maximálně spokojeni.

Na rozdíl od této unikátní metody, běžné odstranění celého či části nehtu má, dle literatury, až 70% NEúspěšnost!

Na rozdíl od jiných metod, které se používají v léčbě tzv. zarůstajícího nehtu, se tato metoda nehtu nedotýká. To znamená, že tímto chirurgickým zákrokem je dosaženo výborného kosmetického efektu.

Ostatní chirurgické metody mohou zachovat nehet deformovaný a problém se opakuje. Tyto chirurgické metody odstraňující část nebo celý nehet, u pacienta s přerůstáním kůže, mohou vést k zvýšení rizika infekce. Následně tato léčba vyžaduje i antibiotickou terapii, která mnohdy problém ani nevyřeší.

Metoda dle Vandenbose je velmi úspěšná zejména proto, že zajištuje doživotní efekt bez opakovaných obtíží. Toto mohu potvrdit z vlastní praxe s touto metodou.

Chirurgický zákrok pro jeden palec trvá cca 30 min.

Tato metoda byla prvně popsána dr.Vandenbosem a Bowersem (1959) kteří takto ošetřily 55 pacientů a nezaznamenali recidivu . Stejné výsledky zaznamenal i Dr.Chapeskie, který takto ošetřil přes 1000 pacientů.

Osobně jsem touto metodou ošetřil stovky pacientů, se 100% úspěšností.

Bohužel není možno tímto zákrokem napravit již poškozené či deformované nehty, po předchozích operacích.

Dle mých informací Vandenbosova metoda není běžně v České Republice praktikována. Metodu jsem začal aplikovat jako první.

Při ošetřování tzv. zarůstajícího nehtu se používají mnohé metody, které je možné rozdělit na metody konservativní či chirurgické. Konservativní metody jsou oddalování nehtového valu, nehtová rovnátka, nehtové protektory, Arkady metoda apod.

Výhodou naší léčby, oproti léčbě konservativní je kratší doba hojení a definitivní vyřešení vašeho problému.

Chirugické metody:

1. Zaměřené pouze na nehet

  • Ablace nehtu – tzv. stržení celého nehtu
  • Parciální ablace nehtu- odstranění části nehtu

2. Zaměřené na nehet a nehtové lůžko

  • Plastika nehtového lůžka neboli nehtového valu
  • Parciální ablace nehtu doplněná od destrukci nehtového lůžka, různými metodami (Fenolizace ,elektrokoagulace , exkochleace)

Výhodou námi prováděné metody je definitivní vyřešení vašeho trápení , výborný kosmetický efekt, nemůže dojít k poškození, deformaci či zástavě růstu, jelikož není s nehtem ani s nehtovým lůžkem nijak manipulováno.

Ceník
Vstupní vyšetření 1 000 Kč
Ošetření jednoho palce (Vandenbosovou metodou) 4 400 Kč
Jiné ošetření jednoho palce 2 500 Kč
platný od 1. 4. 2023